Bistro Proti Proudu - Mimosa architekti - www.mimosa.cz, Modulora - www.modulora.cz