DNB / BPN / Bára / S&S 2017

Fashion designer: Denisa Nová - www.denisanova.cz

Model: Bára

Fotografie a oděv se potkávají za hranicemi trendů, na poli uměleckého přesahu módy.  Oděv je sebevědomý ve střihu i detailu, citlivý k materiálu. Od fotografie nežádá stylizaci, hledá nadčasovost. Obrazová scéna není divadlem módy, spíše polní laboratoří. Je jednoduchá, převážně portrétní. Bílá plachta tlumí okolní prostředí, pozadí tiše komunikuje s oděvem. Atmosféru dotváří stopy větru a deště. Pohyb vzduchu přenáší látka, pohyby dechu šaty.

Fotografie střídají statický popis s emocí pohybu. Pracují v rytmu diptychů a triptychů.

Sledují tentýž moment z více úhlů. Nutkavý pohled až zírání, zkoumání forem, barev a výrazných detailů se rozmělní okamžikem pohybu. Dominantní momenty ustoupí jemným liniím, odhalí možnosti materiálu, výrazy oděvu. 

Text: Vendula Tůmová / BoysPlayNice