Smuteční síň Dobruška

Architekt: Atelier Architektury, Šuda - Horský, a.s (Ing. arch. Miroslav Horský, Jan Hamet, spolupráce: Ing. Michal Freivald) - www.aash.cz