DNB / BPN / Klára / 2016

Fashion designer: Denisa Nová - www.denisanova.cz

Model: Klára Vukmanov Šimokov

Kolekce oděvů Denisy Nové za rok 2016 patří kráse v době bezčasí. Kráse přirozené, skryté v duších a tělech žen.

Stylizovaná krása hledá své obrazy mezi dekorem a zdáním přirozenosti. Bytostná krása zůstává nespoutaná. Nezávislá. Obrací se k zrcadlu duše. Jedinečná v gestu, pohybu a výrazu. Neuchopitelná.

Denisa Nová oslovuje krásu bytostnou. Její inspirací je bohatství vnitřního života ženy, vyjádřené skrze tělo a pohyb. Staví na detailu a věcech skrytých, s minimem výrazových prostředků. Je upřímná i přímá. Vyrovnanost nitra promítá do symetrie střihu.

Oděv je slepý. A ve své slepotě nachází pokoru. Vůči věcem, jaké jsou. Uvolňuje napětí, nechá se nést tělem, tak jako je tělo neseno zemí. Jeho smyslnost spočívá v doteku, měkkosti a něze. Pečlivě vystavěn, se hroutí jako povadlá květina. Ožívá s tělem. Bez něj je svlečenou kůží, nenaplněnou možností.

Fotografie zkoumají pohyb. Sledují proměnlivost i celistvost forem, plynutí kontinua. Jsou setkáním tvůrčího naladění. Zachycují okamžiky, kdy je Klára přítomná pro sebe samu. V oděvu, který komunikuje s podobami její ženskosti. 

Dynamika pohybu je v obraze zastoupena principem sekvence a čtverce. Rytmus udávají momenty klidu, podobné tichu mezi nadechnutím a vydechnutím.

Inspirováno pohybovými studiemi Eadwearda Muybridge, esencí osobní přítomnosti Richarda Avedona a grácií Irvinga Penna.

Text: Vendula Tůmová / BoysPlayNice