DNB / BPN / Klára / 2016

BoysPlayNice pro Denisu Novou

Kolekce oděvů Denisy Nové za rok 2016 patří kráse v době bezčasí. Kráse přirozené, skryté v duších a tělech žen.

Fotografie zkoumají pohyb. Sledují proměnlivost i celistvost forem, plynutí kontinua. Jsou setkáním tvůrčího naladění. Zachycují okamžiky, kdy je Klára přítomná pro sebe samu. V oděvu, který komunikuje s podobami její ženskosti.

Fotografie a text: www.boysplaynice.com/dnb-bpn-klara-2016/